Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2019

itsrainyoutside
4425 553b 420
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
itsrainyoutside
6955 d043 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
itsrainyoutside
6959 a2b6 420
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 31 2019

6444 da93 420

lakingstone:

Lisboa , Portugal

itsrainyoutside
6910 92fa 420
Reposted fromwoodpile woodpile viaeternaljourney eternaljourney
itsrainyoutside
0824 e52f 420
itsrainyoutside
8681 b41e 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
itsrainyoutside
itsrainyoutside
6069 27d1 420
itsrainyoutside
9205 f58e 420
itsrainyoutside
9433 1bb9 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney
itsrainyoutside

March 03 2019

itsrainyoutside
Reposted fromshakeme shakeme viaeternaljourney eternaljourney
itsrainyoutside
5879 3848 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney
itsrainyoutside
5855 85f5 420
Reposted fromMadristas Madristas viaeternaljourney eternaljourney
itsrainyoutside
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
itsrainyoutside
5249 1481 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viacatherineee catherineee

October 31 2018

itsrainyoutside
5733 5c62 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney
itsrainyoutside

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć

October 28 2018

itsrainyoutside
3520 fded 420
Reposted fromhare hare viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl