Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

itsrainyoutside
4690 0d2e 420
itsrainyoutside
8678 a9b1 420
Reposted fromintrigante intrigante viagingerowaa gingerowaa
itsrainyoutside
4597 f4b1 420

July 20 2017

itsrainyoutside
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viastarryeyed starryeyed
7002 2672 420
itsrainyoutside
itsrainyoutside
2065 f315 420
Reposted fromcalifornia-love california-love vialemkove lemkove
itsrainyoutside

July 19 2017

itsrainyoutside
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
Reposted fromorchis orchis viazyrafa zyrafa
itsrainyoutside
5165 4323 420
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaMigotliwa Migotliwa
itsrainyoutside
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaaksamitt aksamitt

July 18 2017

itsrainyoutside
Reposted frombluuu bluuu viabarock barock
itsrainyoutside
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
itsrainyoutside
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viathesmajl thesmajl
itsrainyoutside
3563 6850 420
Reposted fromsarazation sarazation viabesomeoneelse besomeoneelse

July 17 2017

itsrainyoutside
7452 281b 420
Reposted fromretaliate retaliate viaoutline outline
itsrainyoutside
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl