Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

3136 7d7f 420
Reposted frombrumous brumous viabadblood badblood
7857 5f85 420

wsrod-chmur:

b&w edit

Reposted fromdivi divi viabetterthanlies betterthanlies
itsrainyoutside
3359 e199 420
Reposted frompeper peper viawszystkodupa wszystkodupa
itsrainyoutside
itsrainyoutside
0215 402d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasensation sensation
5317 0d75 420

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viasensation sensation
4114 e57f 420
Reposted frombrumous brumous viasensation sensation
itsrainyoutside

December 05 2017

itsrainyoutside
itsrainyoutside
2344 11ad 420
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasensation sensation
itsrainyoutside
itsrainyoutside
itsrainyoutside
2009 a3c2 420
Reposted frommisterpeter misterpeter viacocaineblues cocaineblues
itsrainyoutside
itsrainyoutside

December 04 2017

itsrainyoutside
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viathenatuss thenatuss
4293 663b 420
Reposted fromsavatage savatage viajethra jethra

December 03 2017

itsrainyoutside
Småland, Sweden
itsrainyoutside
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl