Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

itsrainyoutside
1069 261b 420
Reposted fromkaraibski karaibski vianezavisan nezavisan
itsrainyoutside
itsrainyoutside
4013 be23 420
Reposted fromretaliate retaliate viabesomeoneelse besomeoneelse
6254 3803 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viatarczyn tarczyn

October 07 2017

7360 b546 420
Reposted fromdivi divi viaAmere Amere
itsrainyoutside
itsrainyoutside
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet

October 05 2017

itsrainyoutside

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
itsrainyoutside
5730 cfb0 420
Reposted fromsweetbitter sweetbitter viamisery misery

October 04 2017

itsrainyoutside
2660 7943 420

September 30 2017

itsrainyoutside
2181 e46a 420
Reposted fromzniszcze zniszcze via12czerwca 12czerwca

September 29 2017

itsrainyoutside
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamadadream madadream
itsrainyoutside
9401 6d01 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaunique unique

September 28 2017

itsrainyoutside
Nie ma czegoś takiego jak związek idealny. Nawet jeśli jesteście ze sobą odkąd pamięcią sięgasz zawsze będą pojawiały się problemy, różnice zdań, małe kłótnie i spory. Żeby wszystko jednak przetrwało najważniejsza jest szczerość. Nie da się cały czas zamiatać wszystkiego pod dywan i liczyć, że problemy same znikną.
— Rafał Wicijowski
itsrainyoutside
1372 8e1a 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarosalie rosalie
0721 6e02 420
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
itsrainyoutside
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl