Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

itsrainyoutside
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
itsrainyoutside

August 06 2018

itsrainyoutside
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
itsrainyoutside
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
itsrainyoutside
Reposted frombluuu bluuu viaeternaljourney eternaljourney
itsrainyoutside

To ten rodzaj faceta, który wywołuje suchość w ustach i na którego wszyscy patrzą, gdy wchodzi do pomieszczenia.

— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
itsrainyoutside
0031 9382 420
Reposted frompesy pesy viaeternaljourney eternaljourney

August 05 2018

itsrainyoutside
5322 ccac 420
Reposted fromseaweed seaweed vialittlemouse littlemouse

August 04 2018

itsrainyoutside
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk vialittlemouse littlemouse
itsrainyoutside

Sprawiasz wrażenie, że jesteś twarda jak skała i że spływają po tobie wszystkie ściemy, ale to serce na dłoni mówi, że jest w tobie o wiele więcej, niż sugerowałaby ta fasada twardzielki.

— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
itsrainyoutside

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

August 03 2018

itsrainyoutside
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter vialissie lissie
itsrainyoutside
0548 d245 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaweruskowa weruskowa
itsrainyoutside
Reposted frombluuu bluuu viabesomeoneelse besomeoneelse

August 02 2018

itsrainyoutside
Bądź światłem. Wibruj najpiękniej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
itsrainyoutside
2655 b5e1 420
serio?
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczesciczolem czesciczolem
0174 c929 420

August 01 2018

itsrainyoutside
itsrainyoutside
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl